• יוסי פיירמרק
  מנהל מחלקת מחיר למשתכן
 • מורן בן שלוש
  מנהל שיווק ומכירות
 • אלעד כהן
  נדל"ן מסחרי
 • אוהד דרוק
  מנהל מחלקת סלע פלוס
 • נעמה ברנר
  סמנכ"ל כספים
 • אורי נעלי
  סמנכ"ל הנדסה