ערב שכולו וילה על הים באכזיב מאת סלע בינוי ושניר גרופ

ערב שכולו וילה על הים באכזיב מאת סלע בינוי ושניר גרופ