מנציחים את ד"ר ויינפלד

מנציחים את ד"ר ויינפלד על שמו נבנה הפרויקט ווינפלד האוס  בפינסקר 7 נהריה